Hotline 0901 088 078

Tạo tinh trùng và trứng từ tế bào gốc phôi người

Một thành tựu mới từ các nhà nghiên cứu y học tại đại học Cambridge Anh cho biết tinh trùng và trứng có thể được tạo ra từ tế bào gốc phôi người. Giải pháp mới cho những ai bị vô sinh.

Tạo tinh trùng và trứng từ tế bào gốc phôi người

Đây là nghiên cứu thành công đầu tiên của các nhà khoa học phát triển thành công tế bào gốc sinh dục từ tế bào gốc phôi người, trong khi các nghiên cứu trước chỉ tập trung trên động vật gặm nhấm. Có thế nói, sự thành công lần này là bước tiến mới rất quan trọng trong tiến trình "sản xuất" tinh trùng và trứng bằng công nghệ tế bào gốc.

Ngay từ giai đoạn đầu của quá trình hình thành phôi, một dòng tế bào gốc đặc biệt đã xuất hiện, chúng làm nhiệm vụ hình thành giao tử (tinh trùng hay trứng), người ta gọi đó là tế bào gốc sinh dục hay tế bào mầm sinh dục (germinal stem cell - GSC).

“Tạo ra các tế bào mầm sinh dục nguyên thủy là một trong những sự kiện đầu tiên trong quá trình phát triển sớm của động vật có vú”, Naoko Irie – trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. “Việc chuyển từ sử dụng tế bào gốc của chuột sang sử dụng tế bào gốc của con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi những kết quả nghiên cứu trên chuột có thể không thể áp dụng trực tiếp cho con người”, Naoko Irie nhấn mạnh.

Nghiên cứu này được công bố trên Tap chí Cell số ra ngày 24/12/2014.

Theo Tri thức trẻ